Expertisecentrum digitalisering ICT - pr-eDICT

 

pr-eDICT is het Expertisecentrum Digitalisering ICT van CA-ICT, het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Met pr-eDICT wordt informatie ontsloten over de ICT-arbeidsmarkt in brede zin. In pr-eDICT wordt data van respectievelijk CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn verzameld en geanalyseerd. Het gaat hierbij om data over onderwijs, doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt en vacatures. Het CA-ICT heeft als belangrijke doelstelling om met pr-eDICT regionale initiatieven te ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie.

 

Website bij voorkeur citeren als:
CA-ICT (2021) Expertisecentrum Digitalisering ICT. pr-edict.nl

 

 Link naar onderwijspaginaLink naar vacaturepaginaLink naar banenpagina