Definities van ICT-opleidingen en beroepen

Op deze pagina geven we een overzicht van de definities die we hebben gebruikt voor dit onderzoek. 

Beroepen in analyse

Het onderstaande overzicht toont de beroepen die meegenomen zijn in de analyse. Daarbij is uitgegaan van de internationale beroepenindeling. Voor elk van de beroepen is aangegeven of deze is meegenomen in de vacaturedata (en of het beroep volledig/gedeeltelijk is meegenomen) en in de arbeidsmarktdata. De afbakening is gemaakt in samenwerking met het dagelijks bestuur van CA-ICT.

Opleidingen

Het onderstaande overzicht toont de opleidingen die zijn meegenomen in de analyse. Binnen het hoger onderwijs is onderscheid gemaakt tussen harde ICT-opleidingen en de hybride opleidingen. Onder de harde ICT-opleidingen vallen studies zoals informatica, computer science en technische informatica. Hybride opleidingen zijn opleidingen die een sterke ICT-component kennen maar in hoofdzaak zijn gericht op een specifieke sector of toepassingsgebied. Het gaat bijvoorbeeld om de opleidingen artificial intelligence en econometrie. In de kolom type is aangegeven om welk type opleiding het gaat.