Introductie

Op deze pagina kunt u de duurzame inzetbaarheid van ICT-bedrijven analyseren aan de hand van de gevraagde vaardigheden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een dataset aan ICT vacatures van Jobdigger. Voor ieder jaar aan vacatures (2015-2019) is hier een telling gemaakt in hoeveel vacatures iedere vaardigheid werd gevraagd. Voor het bepalen van relevante ICT-vaardigheden hebben we gebruik gemaakt van bestaande literatuur en bronnen. De focus op deze pagina ligt op reguliere ICT-vaardigheden. De pagina met vaardigheden gericht op kunstmatige intelligentie kunnen op data science kan in de linkerkant van het menu worden geselecteerd. 

 

Versiebeheer: de laatste update heeft in september 2020 plaatsgevonden. De dataset waarop de analyse is uitgevoerd, is licht gewijzigd. De update heeft zeer beperkt effect op het aantal (en dus het aandeel) gevonden vaardigheden.  In april 2020 heeft ook een update plaatsgevonden. Hiervoor heeft er geen wijziging plaatsgevonden in de lijst met ICT-vaardigheden. Wel is bij deze nieuwe update een deel van de vacatures van de beroepsgroep Wiskundigen, actuarissen en statistici meegenomen. Binnen deze beroepsgroep bleek een deel van de vacatures (ca. 20%-30%) relevante ICT-vacatures te bevatten zoals data scientists en data analisten. De vacaturedata is hiervoor met terugwerkende kracht aangepast. Het gaat om ca. 150 tot 600 vacatures per jaar die er bij zijn gekomen.

Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aantal is hier het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het gaat hier om de stijging tussen 2015 en 2019. Bij de relatieve stijging worden enkel de vaardigheden meegenomen die in het laatste jaar in meer dan 100 vacatures werden genoemd. Deze relatieve stijging is ook gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar.

Het gaat hier om de daling tussen 2015 en 2019. Bij de relatieve daling worden enkel de vaardigheden meegenomen die in 2015 in meer dan 100 vacatures werden genoemd. Deze relatieve daling is ook gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar.