Introductie

Op deze pagina kunt u de duurzame inzetbaarheid van ICT-bedrijven analyseren aan de hand van de gevraagde vaardigheden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een dataset aan ICT vacatures van Jobdigger. Voor ieder jaar aan vacatures (2015-2018) is hier een telling gemaakt in hoeveel vacatures iedere vaardigheid werd gevraagd. Voor het bepalen van relevante ICT-vaardigheden hebben we gebruik gemaakt van bestaande literatuur en bronnen. De focus ligt nu nog op reguliere ICT-vaardigheden, wat onder meer betekent dat vaardigheden gericht op data science en kunstmatige intelligentie nog niet zijn meegenomen. Naar alle waarschijnlijkheid worden deze vaardigheden in een latere fase wel meegenomen. 

Het gaat hier om de stijging tussen 2015 en 2018. Bij de relatieve stijging worden enkel de vaardigheden meegenomen die in het laatste jaar in meer dan 100 vacatures werden genoemd. Deze relatieve stijging is ook gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar.

Het gaat hier om de daling tussen 2015 en 2018. Bij de relatieve daling worden enkel de vaardigheden meegenomen die in 2015 in meer dan 100 vacatures werden genoemd. Deze relatieve daling is ook gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar.

Het aandeel is hier het aandeel vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aandeel is hier het aandeel vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.