Introductie

Op deze pagina kunt u de duurzame inzetbaarheid van ICT-bedrijven analyseren aan de hand van de gevraagde vaardigheden op het gebied van ai en data science. Hiervoor is gebruik gemaakt van een dataset aan ICT vacatures van Jobdigger. Voor ieder jaar aan vacatures (2015-2019) is hier een telling gemaakt in hoeveel vacatures iedere vaardigheid werd gevraagd. Voor het bepalen van relevante ai en data science vaardigheden hebben we gebruik gemaakt van bestaande literatuur en bronnen. 

 

Versiebeheer: de laatste update heeft in september 2020 plaatsgevonden. De dataset waarop de analyse is uitgevoerd, is licht gewijzigd. De update heeft zeer beperkt effect op het aantal (en dus het aandeel) gevonden vaardigheden. In april 2020 heeft ook een update plaatsgevonden. Bij deze update is een deel van de vacatures van de beroepsgroep Wiskundigen, actuarissen en statistici meegenomen. Binnen deze beroepsgroep bleek een deel van de vacatures (ca. 20%-30%) relevante ICT-vacatures te bevatten zoals data scientists en data analisten. De vacaturedata is hiervoor met terugwerkende kracht aangepast. Het gaat om ca. 150 tot 600 vacatures per jaar die er bij zijn gekomen. De lijst met relevante vaardigheden is daardoor ook uitgebreid. 

Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aantal is hier het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aandeel is hier het aandeel vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het gaat hier om de stijging tussen 2015 en 2019. De relatieve stijging is gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar.

Het gaat hier om de daling tussen 2015 en 2019. De relatieve daling is gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar.