Introductie

Op deze pagina kunt u de duurzame inzetbaarheid van ICT-bedrijven analyseren aan de hand van de gevraagde domeinoverstijgende vaardigheden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een dataset aan ICT vacatures van Jobdigger. Voor ieder jaar aan vacatures (2015-2019) is hier een telling gemaakt in hoeveel vacatures iedere vaardigheid werd gevraagd. Voor het bepalen van relevante domeinoverstijgende vaardigheden hebben we gebruik gemaakt van bestaande literatuur en bronnen.

Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aantal is hier het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aandeel is hier het aandeel vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het gaat hier om de stijging tussen 2015 en 2019. De relatieve stijging is gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar.

Het gaat hier om de daling tussen 2015 en 2019. De relatieve daling is gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar.