Introductie

Op deze pagina kunt u de duurzame inzetbaarheid van ICT'ers analyseren. Voor het in kaart brengen van de duurzame inzetbaarheid van ICT'ers is gebruik gemaakt van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS. In een later stadium wordt daar ook nog een eigen enquête onder ICT'ers aan toegevoegd. De indicatoren die gebaseerd zijn op de NEA kunt u normaal gesproken op twee manieren analyseren. U kunt de uitkomsten voor ICT'ers vergelijken met de uitkomsten voor alle werknemers in Nederland. Daarnaast is het mogelijk om voor beide groepen een analyse over de tijd uit te voeren. Het kan voorkomen dat indicatoren niet voorkomen in een bepaald jaar. Dat kan komen doordat die indicator in dat jaar niet is uitgevraagd of omdat er te weinig respondenten waren om de data uit de microdata-omgeving van het CBS te halen. De resultaten zijn uitgesplitst naar de eerder beschreven type factoren en hun dimensies.

Belangrijk: door beperkingen in de beschikbaarheid wordt de data nu (december 2020) alleen getoond tot en met uiterlijk 2017. Het voornemen is om in 2021 de data te updaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Veldman (veldman@dialogic.nl). 

Persoonlijke factoren

Contextfactoren

Thema 1: Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden

Thema 3: Sociale omgevingsfactoren

Uitkomstfactoren