Introductie

Op deze pagina kunt u de resultaten terugvinden van een enquête die is afgenomen bij ruim 1.500 ICT'ers. De enquête is gericht op een aantal persoonlijke en contextfactoren die relateren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, zoals kennis en vaardigheden, motivatie en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook komen uitkomsten van duurzame inzetbaarheid aan bod, zoals werkprestatie en verzuim.