Introductie

Op deze pagina kunt u de resultaten terugvinden van een enquête die is afgenomen bij ruim 1.500 ICT'ers. De enquête is gericht op een aantal persoonlijke en contextfactoren die relateren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, zoals kennis en vaardigheden, motivatie en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook komen uitkomsten van duurzame inzetbaarheid aan bod, zoals werkprestatie en verzuim.

Bij de figuren kan gekozen worden tussen meting 1 en meting 3. Meting 1 is in december 2019/januari 2020 afgenomen, meting 3 is in december 2020/januari 2021 afgenomen. Meting 2 betreft een enquête gericht op de effecten van corona en is terug te vinden op een aparte pagina op het dashboard.