Introductie

Op deze pagina kunt u de duurzame inzetbaarheid van zelfstandige ICT'ers analyseren. Voor het in kaart brengen van de duurzame inzetbaarheid van zelfstandigen die werken als ICT'er is gebruik gemaakt van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en het CBS. De indicatoren die gebaseerd zijn op de ZEA kunt u normaal gesproken op twee manieren analyseren. U kunt de uitkomsten voor zelfstandige ICT'ers vergelijken met de uitkomsten voor alle zelfstandige werknemers in Nederland. Daarnaast is het mogelijk om voor beide groepen een analyse over de tijd uit te voeren. Het kan voorkomen dat indicatoren niet voorkomen in een bepaald jaar. Dat kan komen doordat die indicator in dat jaar niet is uitgevraagd of omdat er te weinig respondenten waren om de data uit de microdata-omgeving van het CBS te halen. De resultaten zijn uitgesplitst naar de eerder beschreven type factoren en hun dimensies.

Persoonlijke factoren

Contextfactoren

Thema 1: Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden

Thema 3: Sociale omgevingsfactoren

Uitkomstfactoren