Introductie

Op deze pagina kunt u de duurzame inzetbaarheid van ICT-bedrijven analyseren. Voor het in kaart brengen van de duurzame inzetbaarheid van ICT-bedrijven is gebruik gemaakt van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO. In een later stadium wordt daar ook nog een eigen enquête onder (ICT)-bedrijven aan toegevoegd. In deze enquête wordt aan HR-medewekers gevraagd naar de duurzame inzetbaarheid van ICT'ers binnen hun bedrijf. Het kan daarbij gaan om zowel ICT- als niet ICT-bedrijven. De indicatoren die gebaseerd zijn op de WEA kunt u normaal gesproken op twee manieren analyseren. U kunt de uitkomsten voor ICT-bedrijven vergelijken met de uitkomsten voor alle bedrijven in Nederland. Daarnaast is het mogelijk om voor beide groepen een analyse over de tijd uit te voeren. Voor de WEA geldt dat deze op tweejaarlijkse basis wordt uitgevoerd. Het kan voorkomen dat indicatoren niet voorkomen in een bepaald jaar. Dat kan komen doordat die indicator in dat jaar niet is uitgevraagd of omdat er te weinig respondenten waren om de data uit de microdata-omgeving van het CBS te halen. De resultaten zijn uitgesplitst naar de eerder beschreven type factoren en hun dimensies.

Belangrijk: door beperkingen in de beschikhaarheid wordt de data nu (december 2020) alleen getoond tot en met uiterlijk 2017. Het voornemen is om in 2021 de data te updaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Veldman (veldman@dialogic.nl). 

Persoonlijke factoren

Contextfactoren

Thema 1: Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden

Thema 3: Sociale omgevingsfactoren