Introductie

Op deze pagina kunt u de resultaten terugvinden van een enquête die is afgenomen bij ruim 500 HR-managers van (ICT-)bedrijven. De vragen die aan de HR-managers zijn gesteld, richten zich daarbij op de ICT-werknemers. De enquête is gericht op een aantal persoonlijke en contextfactoren die relateren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, zoals kennis en vaardigheden, motivatie en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook komen uitkomsten van duurzame inzetbaarheid aan bod, zoals werkprestatie en verzuim.