Introductie

Op deze pagina kunt u de resultaten terugvinden van een enquête die is afgenomen bij ruim 500 HR-managers van (ICT-)bedrijven. De vragen die aan de HR-managers zijn gesteld, richten zich daarbij op de ICT-werknemers. De enquête is gericht op een aantal persoonlijke en contextfactoren die relateren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, zoals kennis en vaardigheden, motivatie en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook komen uitkomsten van duurzame inzetbaarheid aan bod, zoals werkprestatie en verzuim.

Bij de figuren kan gekozen worden tussen meting 1 en meting 3. Meting 1 is in december 2019/januari 2020 afgenomen, meting 3 is in december 2020/januari 2021 afgenomen. Meting 2 betreft een enquête gericht op de effecten van corona en is terug te vinden op een aparte pagina op het dashboard.