ICT-onderwijs

Op deze en onderliggende pagina's vindt u analyses over ICT-opleidingen binnen het mbo en ho. De analyses zijn daarbij uitgesplitst naar instroom van studenten en uitstroom van gediplomeerden.