ICT-onderwijs

Op deze en onderliggende pagina's vindt u analyses over ICT-opleidingen binnen het mbo en ho. De analyses zijn daarbij uitgesplitst naar instroom van studenten en uitstroom van gediplomeerden. Bij het bepalen van de instroom is een aantal keuzes gemaakt: 

  • Binnen het mbo wordt zowel de directe (instroom vanuit een vmbo-diploma) als indirecte instroom (bijvoorbeeld vanuit een tussenjaar (na het eerder behalen van een mbo-diploma)) meegenomen. De directe doorstroom wordt niet meegenomen. 
  • Binnen het hoger onderwijs zijn alleen studenten meegeteld die ‘nieuw’ instromen in het hbo en wo. Studenten die van de ene naar de andere bachelor doorstromen worden éénmaal geteld. Bij de overgang van wo-bachelor naar wo-master worden studenten tweemaal geteld. Hetzelfde geldt voor studenten die de overgang maken van een hbo-bachelor naar een hbo-master. Ook studenten die doorstromen van het hbo naar het wo worden tweemaal geteld. 

Individuele grafieken bij voorkeur citeren als (voorbeeld):
CA-ICT (2021) Absolute instroom van studenten in ICT-onderwijs. Geraadpleegd van pr-edict.nl/ict-onderwijs