ICT-onderwijs

Op deze en onderliggende pagina's vindt u analyses over ICT-opleidingen binnen het mbo en ho. De analyses zijn daarbij uitgesplitst naar instroom van studenten en uitstroom van gediplomeerden. 

 

Individuele grafieken bij voorkeur citeren als (voorbeeld):
CA-ICT (2021) Absolute instroom van studenten in ICT-onderwijs. Geraadpleegd van pr-edict.nl/ict-onderwijs