Instroom ICT-onderwijs

In deze sectie tonen wij de instroom in het ICT-onderwijs. Bij het bepalen van de instroom is een aantal keuzes gemaakt: 

  • Studenten die binnen het mbo doorstromen (bijv. studenten die na het afronden van een mbo-opleiding niveau 3 een mbo-opleiding niveau 4 volgen) zijn niet meegenomen in de telling.
  • Binnen het hoger onderwijs zijn alleen studenten meegeteld die ‘nieuw’ instromen in het hbo en wo. Studenten die van de ene naar de andere bachelor doorstromen worden éénmaal geteld. Bij de overgang van wo-bachelor naar wo-master worden studenten tweemaal geteld. Hetzelfde geldt voor studenten die de overgang maken van een hbo-bachelor naar een hbo-master. Ook studenten die doorstromen van het hbo naar het wo worden tweemaal geteld. 

Met behulp van dit filter is het mogelijk om een onderscheid te maken tussen de harde ICT-opleidingen en de hybride opleidingen. Standaard staat het filter ingesteld op alle opleidingen. Op de pagina Definities kan meer informatie worden gevonden over het verschil tussen de harde ICT-opleidingen en de hybride opleidingen.