Uitsplitsing naar arbeidsmarktregio

In deze sectie kunnen gebruikers informatie vinden over de vacaturedata, uitgesplitst naar arbeidsmarktregio. Het gaat dan onder meer om gevraagde vaardigheden in ICT-vacatures binnen een arbeidsmarktregio, maar ook de gevraagde beroepen en ervaring. 

Gevraagde vaardigheden

In deze sectie kunnen gebruikers informatie vinden over de vaardigheden die gevraagd worden in ICT-vacatures. Standaard wordt informatie over alle vaardigheden getoond maar gebruikers hebben de mogelijkheid om in te zoomen op een specifieke categorie (bijv. ai en data science). 

In dit figuur worden de 25 vaardigheden getoond die het meest zijn gevraagd in ICT-vacatures in 2020. Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd. Door middel van filtering kan er gekozen worden voor specifieke categorieën vaardigheden. 

In dit figuur worden de 25 vaardigheden getoond die het meest zijn gevraagd in ICT-vacatures in 2020. Het aantal is hier het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd. Door middel van filtering kan er gekozen worden voor specifieke categorieën vaardigheden. 

 

 

In dit figuur wordt de top 25 vaardigheden genoemd die het hardst zijn gestegen tussen 2015 en 2020.  Bij de relatieve stijging worden enkel de vaardigheden meegenomen die in het laatste jaar in meer dan 100 vacatures werden genoemd. Deze relatieve stijging is ook gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar. Door middel van filtering kan er gekozen worden voor specifieke categorieën vaardigheden. 

In dit figuur wordt de top 25 vaardigheden genoemd die het hardst gedaald zijn tussen 2015 en 2020. Bij de relatieve daling worden enkel de vaardigheden meegenomen die in 2015 in meer dan 100 vacatures werden genoemd. Deze relatieve daling is ook gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar. Door middel van filtering kan er gekozen worden voor specifieke categorieën vaardigheden. 

Beroepscategorieën

In deze sectie wordt analyse gegeven van de gevraagde beroepscategorie. De beroepenindeling komt overeen met de ISCO classificatie

Belangrijk 1: ons advies is om onderstaande figuren ter indicatie te gebruiken. Het blijkt namelijk lastig zijn om beroepen perfect te classificeren. Wij zijn voor de classificatie uitgegaan van de data zoals die is aangeleverd door Jobdigger. Voor meer inzicht in de vacatures kunnen beter de figuren over vaardigheden worden geraadpleegd. 

Belangrijk 2: bij het opleidingsniveau gaat het om het minimum gevraagde opleidingsniveau. 

 

Beroepen

In deze sectie wordt analyse gegeven van de gevraagde beroepen. Onder elke beroepscategorie vallen één of meerdere beroepen. De beroepsindeling is gebaseerd op een classificatie van Jobdigger. 

Belangrijk 1: ons advies is om onderstaande figuren ter indicatie te gebruiken. Het blijkt namelijk lastig zijn om beroepen perfect te classificeren. Wij zijn voor de classificatie uitgegaan van de data zoals die is aangeleverd door Jobdigger. Voor meer inzicht in de vacatures kunnen beter de figuren over vaardigheden worden geraadpleegd. 

Belangrijk 2: bij het opleidingsniveau gaat het om het minimum gevraagde opleidingsniveau. 

 

Belangrijk: in onderstaande figuur worden alleen de beroepen meegenomen die in totaal 50 keer of meer gevraagd worden in 2020 (per arbeidsmarktregio). 

In dit figuur wordt het aantal ai/data science functies binnen ICT-vacatures inzichtelijk gemaakt. Om te bepalen of een ICT-vacature over een ai/data science functie gaat is gekeken naar relevante trefwoorden in de functietiel.

Gevraagde ervaring

In deze sectie wordt informatie getoond over de gevraagde ervaring (junior, medior, senior) die genoemd is in de vacatures. In een deel van de vacatures wordt geen specifieke ervaring gevraagd. Bij sommige figuren wordt daarom ook de categorie onbekend getoond. 

Sectorinformatie

In deze sectie wordt informatie getoond over de sector waarin de vacatures zijn uitgezet. De classificatie van sectoren is gedaan door Jobdigger. Van een deel van de vacatures is de sector niet bekend vandaar dat er ook een categorie onbekend wordt getoond. 

Belangrijk: in onderstaande figuur worden alleen de vacatures meegenomen die in totaal 25 keer of meer gevraagd worden in 2020 (per arbeidsmarktregio).