Vaardigheden binnen beroepen

In deze sectie kunnen gebruikers informatie vinden over de vaardigheden die gevraagd worden in ICT-vacatures, uitgesplist naar beroep. Standaard wordt informatie over alle vaardigheden getoond voor het beroep data analist maar gebruikers hebben de mogelijkheid om in te zoomen op een specifiek beroep en een specifieke categorie vaardigheden (bijv. ai en data science). 

Voor de volledigheid wordt als eerste nog een analyse gegeven van de gevraagde beroepen. De beroepsindeling is gebaseerd op een classificatie van Jobdigger. Ons advies is om informatie over specifieke beroepen als indicatie te gebruiken. Het blijkt namelijk lastig zijn om beroepen perfect te classificeren. Wij zijn voor de classificatie uitgegaan van de data zoals die is aangeleverd door Jobdigger. 

Belangrijk: in onderstaande figuur worden alleen de beroepen meegenomen die in totaal 100 keer of meer gevraagd worden in 2019 of 2020. Door middel van filtering kan het wel voorkomen dat in de tabel een bepaald beroep minder dan 100 keer voorkomt. 

In dit figuur worden de 25 vaardigheden getoond die het meest zijn gevraagd in het geselecteerde beroep in 2020. Het aandeel is hier het aandeel vacatures voor het specifiek beroep binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd. Door middel van filtering kan er gekozen worden voor een specifiek beroep en een specifieke categorie vaardigheden. 

In dit figuur worden de 25 vaardigheden getoond die het meest zijn gevraagd in het geselecteerde beroep in 2020. Het aantal is hier het aantal aantal vacatures voor het specifieke beroep binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd. Door middel van filtering kan er gekozen worden voor een specifiek beroep en een specifieke categorie vaardigheden.