Contact

Voor inhoudelijke vragen over pr-eDICT kunt u contact opnemen met Louis Spaninks (lspaninks@caict.nl) en Jasper Veldman (veldman@dialogic.nl).

Voor technische vragen over pr-eDICT kunt u contact opnemen met Jasper Veldman (veldman@dialogic.nl) en Titia Lelie (lelie@dialogic.nl). 

CA-ICT

De Stichting Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT) heeft tot doel de employability van ICT-professionals en -werknemers op de arbeidsmarkt ICT te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Dit wordt sinds 1997 gedaan door het uitvoeren van projecten op het gebied van scholing, instroom (werkzoekenden), doorstroom en duurzame inzetbaarheid. In het Bestuur van de stichting zijn werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vertegenwoordigd.