Contact

Voor inhoudelijke vragen over pr-eDICT kunt u contact opnemen met Louis Spaninks (lspaninks@caict.nl) en Jasper Veldman (veldman@dialogic.nl).

Voor technische vragen over pr-eDICT kunt u contact opnemen met Jasper Veldman (veldman@dialogic.nl) en Titia Lelie (lelie@dialogic.nl). 

CA-ICT

De Stichting Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT) heeft tot doel de employability van ICT-professionals en -werknemers op de arbeidsmarkt ICT te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Dit wordt sinds 1997 gedaan door het uitvoeren van projecten op het gebied van scholing, instroom (werkzoekenden), doorstroom en duurzame inzetbaarheid. In het Bestuur van de stichting zijn werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vertegenwoordigd.

Intellectueel eigendom

Een ieder is vrij om het materiaal op deze website te kopiëren en herdistribueren in elk medium of formaat, en om het materiaal te combineren, te transformeren of er op voort te bouwen. Daarbij gelden dan wel de volgende voorwaarden:

U moet de juiste naamsvermelding geven, een link naar de licentie opgeven en aangeven of er wijzigingen zijn aangebracht. U mag dit op elke redelijke manier doen, maar niet op een manier die suggereert dat de licentiegever u of uw gebruik onderschrijft.

U mag het materiaal niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

U mag geen wettelijke voorwaarden of technologische maatregelen toepassen die anderen wettelijk beperken om iets te doen wat deze licentie toestaat.

De volledige juridische tekst van deze licentie (CC BY-NC 4.0) is hier te vinden:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.nl