ICT'ers in het mkb

Hieronder volgen cijfers over het aantal ICT-werknemers in het mkb.

Deze data is opgesteld aan de hand van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Het gaat hier dus om een steekproef met gewogen aantallen. Om die reden zijn de aantallen ook afgerond op duizendtallen.

Over het algemeen ligt de grens voor het mkb op 250 werknemers. De classificering in de EBB komt daar echter niet geheel mee overeen.

De EBB maakt de volgende uitsplitsing:

  • 1-9 werknemers
  • 10-99 werknemers
  • 100 of meer werknemers
  • overig/onbekend

We laten in de figuren hieronder dus telkens deze categorieën zien.

Zodra er extra uitsplitsingen worden gemaakt op regio, beroep en sector kan er over bepaalde uitsplitsingen zo weinig worden gezegd dat we hier "Onbekend" als aantal rapporteren en de grootteklasse overig weglaten.

Dit figuur geeft aan hoeveel procent van de ICT'ers in een arbeidsmarktregio er binnen een bepaalde grootteklasse werkt.

100% is hier de gehele ICT-beroepsbevolking in een arbeidsmarktregio ongeacht de grootteklasse.

Dit figuur geeft aan hoeveel procent van gehele beroepsbevolking uit een geselecteerde grootteklasse in een arbeidsmarktregio als ICT'er werkt.

100% is hier de gehele beroepsbevolking in een arbeidsmarktregio binnen een specifieke grootteklasse ongeacht beroep.

Dit figuur geeft aan hoeveel procent van de ICT'ers in een arbeidsmarktregio er binnen een bepaalde grootteklasse werkt.

Dit figuur geeft aan hoeveel procent van gehele beroepsbevolking uit een geselecteerde grootteklasse in een arbeidsmarktregio als ICT'er werkt.

Dit figuur geeft aan hoeveel procent van de ICT'ers in een SBI er binnen een bepaalde grootteklasse werkt.

Dit figuur geeft aan hoeveel procent van gehele beroepsbevolkinguit een geselecteerde grootteklasse in een sector als ICT'er werkt.

ICT-vacatures in het mkb

Hieronder volgen cijfers over de vraag naar ICT'ers vanuit het mkb.

Over het algemeen ligt de grens voor het mkb op 250 werknemers. De classificering in de bron van de vacaturedata komt daar echter niet geheel mee overeen.

Hieronder hebben we standaard de volgende selectie aan bedrijven gemaakt:

  • 1 werknemer
  • 2-10 werknemers
  • 11-50 werknemers
  • 51-200 werknemers

In de filtering is die selectie eventueel verder aan te passen (behalve bij het figuur over beroepen).

Deze tabel toont per ICT-beroep wat het aandeel vacatures binnen de ICT-vacatures vanuit het mkb in een bepaalde arbeidsmarktregio is waar er naar dit beroep wordt gevraagd.

Hier zien we het mkb als bedrijven van 1 tot en met 200 werknemers.

De beroepen zijn geclassificeerd aan de hand van de Jobdigger Classification of Occupations (JDCO).