Toelichting

In deze sectie van het dashboard zijn twee themarapportages gemaakt. In deze themarapportages worden diverse kengetallen over de onderwijs- en arbeidsmarktstromen van één domein uitgelicht. De twee domeinen die centraal staan in de themarapportages zijn (1) ai/data science en (2) cybersecurity. Wij hebben er voor gekozen om ai en data science samen te nemen omdat het onderscheid niet altijd even hard te maken is; zeker voor wat betreft de vacaturedata.