Toelichting

Op deze pagina worden diverse kengetallen over de onderwijs- en arbeidsmarktstromen van cybersecurity getoond. Op deze pagina bespreken wij eerst de onderwijscijfers en daarna de vacaturecijfers. Er is nog geen informatie beschikbaar over het aantal mensen dat werkt in een cybersecurityberoep. 

Onderwijscijfers

In onderstaande figuren wordt de in- en uitstroom van relevante opleidingen getoond. Belangrijk: wij kijken alleen naar de volledige cybersecurity-opleidingen. Er zijn ICT-opleidingen waarbinnen cybersecurity als aparte specialisatie wordt aangeboden. Doordat wij geen inzicht hebben in de onderwijscijfers van deze specialisaties zijn deze brede opleidingen niet meegenomen. 

Relevante opleidingen

In onderstaande tabel kunt u de opleidingen die zijn meegenomen in deze analyse raadplegen.

Cybersecurity vacatures

In deze sectie bespreken we de cybersecurity vacatures. We kijken daarbij zowel naar cybersecurity-functies, vacatures waarin minimaal één relevante cybersecurity vaardigheid wordt genoemd als cybersecurity vaardigheden in generieke zin.

In dit figuur wordt het aantal ai/data science functies binnen ICT-vacatures inzichtelijk gemaakt. Om te bepalen of een ICT-vacature over een ai/data science functie gaat is gekeken naar relevante trefwoorden in de functietiel.

Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aantal is hier het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.