Toelichting

Op deze pagina wordt informatie getoond over overstapberoepen. Een gebruiker kan in onderstaande figuur zijn huidige beroep selecteren en ziet vervolgens welke overstapberoepen er mogelijk zijn. Daarnaast kan inzichtelijk worden gemaakt hoe de vaardigheden van het huidige beroep zich verhouden tot de vaardigheden van het overstapberoep. 

Belangrijk 1: het gaat om de overstapberoepen van én naar ICT-beroepen.

Belangrijk 2: het betreft een eerste versie van de tool en dient vooral als inspiratie.    

Bij het bepalen van overstapberoepen is informatie uit online vacatures (in totaal bijna 14 miljoen vacatures uit de Jobfeed database van Textkernel) gecombineerd met gestructureerde informatie over beroepen uit de online database O*NET en met informatie uit arbeidsmarktprognoses tot 2024 van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Een beroep komt in aanmerking voor overstapberoep als deze overstap haalbaar en wenselijk is. De haalbaarheid van een overstap naar een ander beroep bepalen we door te kijken naar de gelijkenis tussen deze beroepen. Dit doen we door een objectieve ‘gelijkenisscore’ te berekenen. Deze score geeft de overlap aan tussen zowel de taken die uitgevoerd moeten worden, de benodigde kennis, vaardigheden en competenties, de gebruikte technieken en tools, als de gevraagde opleiding en ervaring. Een overstapberoep is haalbaar als het startberoep en het overstapberoep 1) een gemiddelde of hoge gelijkenisscore en 2) een realistische sprong in verwachte werkervaring en opleiding hebben. Een overstapberoep is wenselijk als 1) het overstapberoep stabiele vooruitzichten heeft en 2) het salaris van het overstapberoep dusdanig is dat degene die overstapt zijn of haar levensstandaard financieel kan handhaven (of verbeteren).

Bron: CentERdata, Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2020

Vaardigheden: startberoep versus overstapberoep

In dit figuur is te zien wat het te beheersen niveau (level) is van de vaardigheden voor het start- en overstapberoep. Hoe hoger de score, hoe hoger het niveau is waarop de vaardigheden moeten worden beheerst. De vaardigheden zijn daarbij van hoog naar laag gesorteerd op mate van belangrijkheid (importance) voor het overstapberoep. Er is een belangrijk verschil tussen mate van belangrijkheid en het niveau. Zo kunnen in een beroep bijvoorbeeld basisvaardigheden rekenen (low level) heel belangrijk zijn (high importance). In een ander beroep kan er sprake zijn van geavanceerde wiskunde (high level) terwijl dat niet belangrijk is voor de uitvoering van het beroep (low importance).

Beroepen uit de vacatures zijn gekoppeld aan O*NET beroepen, meerdere beroepen uit de vacatures kunnen onder één O*NET beroep vallen. Als het startberoep en het overstapberoep onder hetzelfde O*NET beroep vallen is de data gelijk. Dat wil niet zeggen dat ze exact hetzelfde zijn, maar een gedetailleerder onderscheid is niet uit de data te halen. 

Belangrijk: informatie over specifieke vaardigheden is ook terug te vinden op deze pagina: https://pr-edict.nl/ict-vacatures   

 

 

 

Vaardigheden: verschil tussen startberoep en overstapberoep

In dit figuur is te zien wat het verschil is tussen het te beheersen niveau (level) van de vaardigheden voor het start- en overstapberoep. Een score lager dan 0 geeft aan dat het niveau van het startberoep lager is dan het niveau van een overstapberoep. Bij een score hoger dan 0 is het precies andersom. Hoe lager (of hoger) de score is, hoe groter het verschil is tussen het start- en overstapbroep. Een score van 0 geeft aan dat het te beheersen niveau van de vaardigheid voor het start- en overstapbroep precies gelijk zijn. 

De vaardigheden zijn daarbij van hoog naar laag gesorteerd op mate van belangrijkheid (importance) voor het overstapberoep. Er is een belangrijk verschil tussen mate van belangrijkheid en het niveau. Zo kunnen in een beroep bijvoorbeeld basisvaardigheden rekenen (low level) heel belangrijk zijn (high importance). In een ander beroep kan er sprake zijn van geavanceerde wiskunde (high level) terwijl dat niet belangrijk is voor de uitvoering van het beroep (low importance).

Beroepen uit de vacatures zijn gekoppeld aan O*NET beroepen, meerdere beroepen uit de vacatures kunnen onder 1 O*NET beroep vallen. Als het startberoep en het overstapberoep onder hetzelfde O*NET beroep vallen is de data gelijk. Dat wil niet zeggen dat er geen gap is, maar de gap is niet uit deze data te halen.

Belangrijk: informatie over specifieke vaardigheden is ook terug te vinden op deze pagina: https://pr-edict.nl/ict-vacatures