Regionale rapportages

Op deze pagina kunt u een specifieke rapportage voor de regio maken. Daarvoor dient u eerst op het print icoontje rechtsboven (Rapport op maat) te klikken. Vervolgens kunt u hieronder een type regio (bijv. gemeente) selecteren, waarna u de gewenste regio (bijv. Rotterdam) kunt selecteren. Als u vervolgens vijf seconden wacht en op de knop 'Powerpoint' klikt, krijgt u een Powerpoint-versie van de rapportage.

 

Onder het kopje Belangrijk (hieronder) vindt u de belangrijkste beperkingen bij het gebruik van deze data. 

Belangrijk

Update 2021: in 2021 heeft er een grote update van de vacaturedata plaatsgevonden. Het betekent dat met terugwerkende kracht de vacaturedata is aangepast. Dit heeft een miniem effect op het totaal aantal vacatures. Daarnaast is er een aantal figuren over vaardigheden toegevoegd aan deze pagina van het dashboard. Verder zijn andere figuren aangepast om recht te doen aan de situatie. Zo wordt er bij sommige figuren (bijv. over opleidingsniveau) nu ook de categorie onbekend getoond.   

Bij het gebruik van de regionale rapportages gelden verder de volgende opmerkingen:

  • Bij de onderwijscijfers wordt zowel de harde ICT-opleidingen als de hybride opleidingen meegenomen. Op de pagina Definities kan meer informatie worden gevonden over het verschil tussen de harde ICT-opleidingen en de hybride opleidingen.
  • Bij het bepalen van de instroom en uitstroom wordt er gekeken naar de hoofdvestiging van een instelling. Dit kan leiden tot een vertekening van de uitkomsten. Zo wordt de uitstroom van informatica-studenten van Avans Hogeschool volledig toegerekend aan de stad Tilburg, terwijl die opleidingen juist gegeven worden in Breda en 's-Hertogenbosch. Naast Avans, speelt dit ook bij Fontys (Eindhoven en Tilburg), Stenden (Leeuwarden en Emmen), Saxion (Enschede en Deventer) en de HAN (Arnhem en Nijmegen). Bij het selecteren van een individuele stad (of een kleine regio) kan in sommige gevallen dus vertekening optreden van de resultaten.
  • Binnen het mbo wordt zowel de directe (instroom vanuit een vmbo-diploma) als indirecte instroom (bijvoorbeeld vanuit een tussenjaar (na het eerder behalen van een mbo-diploma)) meegenomen. De directe doorstroom wordt niet meegenomen. 
  • Binnen de instroomcijfers van het hoger onderwijs zijn alleen studenten meegeteld die ‘nieuw’ instromen in het hbo en wo. Studenten die van de ene naar de andere bachelor doorstromen worden éénmaal geteld. Bij de overgang van wo-bachelor naar wo-master worden studenten tweemaal geteld. Hetzelfde geldt voor studenten die de overgang maken van een hbo-bachelor naar een hbo-master. Ook studenten die doorstromen van het hbo naar het wo worden tweemaal geteld.
  • Bij de ICT-vacatures en ICT'ers worden de aantallen ook weergegeven aan de hand van cijfers en definities van het UWV. Het UWV volgt de door CBS gebruikte beroepenindeling (BRC) voor ICT-beroepen en -vacatures. Dit is een andere definitie dan normaal op pr-eDICT wordt gehanteerd. Pr-eDICT is gebaseerd op definities van beroepen en vacatures die passen bij de digitaliserende economie. Dit betekent dat beroepen in sectoren zoals bijvoorbeeld (elektro-)techniek worden meegenomen. Hierdoor komt het aantal ICT'ers en ICT-vacatures op pr-eDICT hoger uit dan het aantal ICT'ers en ICT-vacatures volgens het UWV. Bovendien gebruikt het UWV ook een andere databron dan pr-eDICT voor het bepalen van het aantal ICT-vacatures. De figuren die gebaseerd zijn op de UWV-cijfers en -definities zijn te herkennen aan het feit dat er in de titel (UWV-definitie) staat. Noot: het aantal ICT-vacatures conform de UWV-definitie is alleen bepaald voor heel Nederland en de arbeidsmarktregio's.